Původní večerní workshop 3 dary přítomného okamžiku

nyní sdílím formou prožitkové procházky,

blíže každodennímu životu.