Kategorie: identita

Vypadám jako člověk, ale…

…je to jen jedna interpretace života, jen jeden (naučený) způsob pohledu. Když bych měl najít připodobnění, napadá mě všem známý MATRIX. Tam si také všichni mysleli, že jsou lidmi v reálném světě, ale přitom to zároveň bylo úplně jinak. Po prozkoumání přímého prožitku života se totiž nenacházím jako člověk, ale jako vědomá přítomnost. Nemá tvaru,...

Identity, středobody, kontroloři a jiní hrdobci

Obvykle si myslíme, že jsme něčím, resp. že jsme někým. Jsme takový středobod života, kolem kterého se vše točí. A navíc máme identitu. Jsme na ni hrdí, držíme se jí a jen tak se jí nevzdáme. Ale bytí takovým (i kdyby milým) hrdobcem nás možná nikdy neposune ke svobodě a lehkosti života. Dokud sami sebe...