Kategorie: život

Je inteligentnější život samotný nebo ty?

Pokládáš se za někoho, kdo to tady má pod kontrolou, kdo ví, co a jak má být? Co a jak se má „správně“ odehrát? Dáváš přednost své dočasně nabyté, vyslechnuté, načtené vědomosti nebo si nahlédl, že život sám o sobě vše rozehrává dle sebe, protože tu byl dříve než ty a dříve než nabyté vědomosti,...

Uvědomuješ si neuvěřitelnost života?

Zkusil jsi někdy pustit na moment všechny myšlenky a znalosti a podívat se na život novýma očima, jako by to bylo poprvé? Všechna ta živost a pestrost jakéhokoli okamžiku je naprosto kouzelná. Nic není neuvěřitelnější než to, že právě teď máš možnost to vše zažít. Jen právě teď. Průzračný spontánně se objevivší svět. Vděčnost a...

Jsi omezen hranicemi?

Obvykle (než prozkoumáme svůj prožitek) si myslíme, že jsme omezeni. Že jsme odděleni, že někde začínáme, někde končíme atd. Zkus se ponořit do svého prožívání a najít kde začíná a kde končí. Nebo zkus najít hranici, kde začínáš ty a kde končíš. Můžeš překvapivě objevit, že nic takového v prožitku k nalezení není. Mnohem spíše...

Žiješ více v myšlenkách nebo smyslových vjemech?

To, čemu říkáme život, vypadá sice jako velice sofistikovaná komplikovaná záležitost, ale bezprostřední prožitek je vždy poměrně dost jednoduchý a v základě prožíváme jen tři různá „skupenství“ života: vjemy, pocity a myšlenky. Pokud koukáš jen do myšlenek, tam se vždy schovává utrpení. Pokud jsi více v plnosti smyslových vjemů, jsi okamžitě blíže plnosti života bez...

Jak daleko je prožitek?

To, co prožíváme – život – jak daleko je? Jak daleko jsou všechny vjemy, myšlenky a pocity tvořící život? Jsou v nulové vzdálenosti. Neuvěřitelný prožitek života je vždy přímo zde. Jen myšlenky tvrdí, že něco je daleko a něco blízko, ale v prožitku je vše přímo zde. V nulové vzdálenosti. Prozkoumej to, najdi lehkost, buď...

Co vše je v životě živé?

Kamkoli se podíváš, všude je živost. I prožitek tzv. neživé přírody (skály, kameny, nerostné suroviny apod.) či tzv. objekty vyrobené člověkem jako jsou auta, telefony, počítače, budovy atd. – to vše je v prožitku neuvěřitelně živé, jakoby stvořené z neuvěřitelně živého světla. Prozkoumej to, najdi lehkost, buď blíž svobodě.

Co se učím od propasti okamžiku?

Asi jste si všimli, že jsem nepsal nyní nějaký čas blogy a vlastně jsem kromě NOW-WALKů (ty mám v oblibě čím dál více) celé léto nedělal ani semináře. Odstěhoval jsem se totiž se ženou a synem více na venkov a tam se tak nějak svým způsobem čas zastavil. Když ráno vstanu a vyjdu na zahradu,...

Identity, středobody, kontroloři a jiní hrdobci

Obvykle si myslíme, že jsme něčím, resp. že jsme někým. Jsme takový středobod života, kolem kterého se vše točí. A navíc máme identitu. Jsme na ni hrdí, držíme se jí a jen tak se jí nevzdáme. Ale bytí takovým (i kdyby milým) hrdobcem nás možná nikdy neposune ke svobodě a lehkosti života. Dokud sami sebe...

Otázka nezní být či nebýt, ale kdo nebo co vlastně jsem? Když už tu jsem…

Život se děje, jsme naživu – to je fakt. Ale čím v tomto životě jsme? Jsme opravdu jen to, čemu říkáme „člověk“? Nezávislá individuální oddělená jednotka, která se pohybuje prostorem, kterému říkáme „svět“? Jsme chodící myslící tělo? Jsme „člověk“, který potřebuje udělat tohle a tamto, aby dosáhl toho správného prožitku života? Bezesporu toto je jedna...

Tváří v tvář životu

Co když jsme zapomněli, že samotný prožitek života je naprosto dostačující? Že je život kouzelný sám o sobě a neustále před námi rozprostírá úchvatnou podívanou? Úplně jsme pominuli jeho velkolepost a zapomněli na vděčnost a otevřenost k tomuto zázraku. A dokonce jsme postupně vystavěli hrady toho, co vše extra ke štěstí potřebujeme, jakoby nestačil život...