Jak objevit lehkost života (seriál vhledů)

Jsou různé způsoby jak se podívat na život. A ať znějí sebelépe, sebeušlechtileji, svatě či jakkoli jinak vysoce, hluboce a moudře… i tak mohou být povrchní. Myšlenky totiž vklidu nadhodí tisíc a jeden bulík, který nám pověsí na nos.

skoks

A je také způsob, jak se na život podívat přímo. Prozkoumat ho bezprostředně.

Lze tak objevit esenci sebe sama, které se nikdo nemůže dotknout a nikdo nám ji nemůže vzít. Je zde již teď a není potřeba udělat něco pro to, aby tomu tak bylo.

V místě bez místa, blíže než vlastní dech – je již nyní (a vždy byla) svoboda a spokojenost. Spokojenost, která nehodnotí, neposuzuje, neinterpretuje.

Ty jsi tou svobodou, dříve než se vůbec cokoli objeví. A odtud tryská život.

Mysl to nepochopí, ale přesto je to možné prozkoumat, objevit, ochutnat, rozpoznat, procítít…

A to je to, co je mi blízké – zkoumání skutečnosti skrz přímý prožitek.

Následující týdny zveřejním na svém blogu každý den jeden vhled, který vás bude inspirovat a navádět k podobnému zkoumání  lehkosti a svobody. Bude to vždy formou jednoduché otázky – směru zkoumání.

Můžete objevit, podobně jako já – že žijeme život z jedné strany obyčejný a z druhé naprosto neuvěřitelně kouzelný.

A rovnou začneme. Zde je první vhled k prozkoumání:

Jsi hmotný nebo nehmotný?

Pokud jsi hmotný, jak to chutná v prožitku? Jakou máš barvu, tvar, chuť… jaké vlastnosti má vlastně to, čemu říkáš hmota?

Pokud jsi nehmotný, jak to víš a co o tom víš? A jaký je rozdíl mezi tebou nehmotným a tím co hmotné je?

Prozkoumej to, najdi lehkost, buď blíž svobodě.

Martin Bohuš
Fascinuje mě zkoumání přítomného okamžiku skrz přímou zkušenost. Ukazuji lidem, jak díky tomu objevit lehkost a svobodu uprostřed běžného života. Inspiruji k znovuobjevení úžasu nad tím, co máme přímo před očima. Můj příběh si přečtěte zde. >>
Komentáře