Přijď zkoumat svůj prožitek a spočinout jako vědomí.

.

 Jsem tvůrcem a průvodcem setkání a workshopů:

Tváří v tvář životu

Co když jsme zapomněli, že samotný prožitek života je naprosto dostačující? Že je život kouzelný sám o sobě a neustále před námi rozprostírá úchvatnou podívanou? Úplně jsme pominuli jeho velkolepost a zapomněli na vděčnost a otevřenost k tomuto zázraku. A dokonce jsme postupně vystavěli hrady toho, co vše extra ke štěstí potřebujeme, jakoby nestačil život...

Jak chutná polévka přítomnosti aneb proč jsem se rozhodl psát blog

Je to tady. Děje se to. Po téměř roce pořádání seminářů s lidmi jsem si jist, že to, co sdílím, má svou hodnotu a vnáší do života více lehkosti, svobody a úžasu. A abych své vidění světa zprostředkoval širšímu okruhu zájemců – začínám ho sdílet i psanou formou. Neustále se přesvědčuji, že obyčejný život, který žijeme,...