Světlo vědomí

Jistě, žijeme spoustu příběhů, spoustu dramat, spoustu prožitků – jsou to naše životy. Pokud bychom je dali pryč, asi by se tomu nedalo už říkat život.

Všechny ty prožitky jsou v pořádku, jen my jsme v těch příbězích jaksi ztraceni, zakleti.

Ale co je to světlo, díky kterému tu toto vše může být – co tomu všemu dává život – všem těm vjemům, barvám, tvarům, zvukům, pocitům, myšlenkám – tohle světlo vědomí – kde je? Podíval jsi se někdy? Je jen někde? Je snad někde skryto? Musíš něco udělat, aby tu bylo? Můžeš vůbec udělat něco, aby tu nebylo? Je nonstop zde, je všude, jsi to ty.

Nikdo jiný se za tebe nepodívá…

Ve skutečnosti tu není nic jiného, je to průzračný svět utkaný z vědomí a ty nejsi žádnou jeho částí – ty jsi tím vším, protože nic jiného tu není.

Zavři na chvíli oči. Náhle je otevři. Celý svět se objeví doslova v oka-mžiku. Nech projednou stranou myšlenky a dívej se. Myšlenky tohle kouzlo nikdy nebudou schopny pochopit. Vidíš průzračnou mozaiku barev a tvarů. Okořeněnou zvuky, vůněmi a pocity. Co je tím světlem, díky kterému o tom všem víš? Co je tím zdrojem, díky kterému tu jsou?

Naučili nás, že jsme tělem a myslí, ale je toto opravdu tvůj prožitek? Jsi opravdu něčím, co se zjevuje jako objekt ve světle vědomí? Jsi objektem? 

Pokud budeš mít dost otevřenosti podívat se na chvíli na svůj prožitek a ne do myšlenek, které vše jen dodatečně komentují a snaží se popsat nepopsatelné – zjistíš, že ten, za koho jsme se celý život pokládali, se náhle stává součástí toho, co si uvědomujeme. Zjistíme, že život jako lidé nežijeme, ale jsme žiti. 

Osoba, za kterou se pokládáš, je objektem spontánně se zjevujícím ve světle vědomí. Žije svým vlastním příběhem…

A přes to vše – ty jsi zde – existuješ – o tom není pochyb. Klíčová otázka je, jako co jsi zde?

Pokud si v tom chceš udělat více jasno – přijď to někdy prozkoumat a zasét semínko lehkosti a svobody do příběhu života.

 

Martin Bohuš
Fascinuje mě zkoumání přítomného okamžiku skrz přímou zkušenost. Ukazuji lidem, jak díky tomu objevit lehkost a svobodu uprostřed běžného života. Inspiruji k znovuobjevení úžasu nad tím, co máme přímo před očima. Můj příběh si přečtěte zde. >>
Komentáře